Poradna pro celostní přístup ke zdraví a k životu

Poradna byla založena v roce 2003.

Je zaměřena na rozšiřování metod podporujících zdraví, vitalitu, regeneraci. Zaváděním nekonvenčních /alternativních / metod v prevenci, diagnostice a léčbě chceme výrazně podpořit možnost zjišťování poruch a nemocí ve velmi časném stadiu – tedy ve stadiu energetické poruchy.

Nemoc chápeme jako poruchu rovnováhy v celém organismu. Pomocí specielních vyšetření nacházíme skutečné příčiny poruch a chorob a sestavujeme programy komplexní péče – tedy péči o tělo, vědomí a nitro člověka.

Tyto programy mají svůj největší význam v prevenci – tedy předcházení chorob, ale též je můžeme velmi účinně využít k doplnění léčby poúrazových a pooperačních stavů, všech druhů chronických onemocnění, neblahých účinků stresu a hektického způsobu života, odvykacích a redukčních kúr.

Preventivní i léčebná kúra s koncentrovaným ionizovaným kyslíkem

V naší poradně provádíme nejmodernější a nejúčinnější metodu regenerace:

preventivní i léčebnou kúru s koncentrovaným ionizovaným kyslíkem – vědecky propracovanou dle profesora Manfreda von Ardenne.

celotělová rejuvenace (omlazení), celotělový anti-aging (proti stárnutí)

Tato kúra spočívá v inhalaci koncentrovaného ionizovaného kyslíku vyráběného přístrojem, společně s pitnou kúrou velmi účinných buněčných antioxidantů a regenerantů (Mental Vit, Oxicur, Ionovit).

Je vhodná pro zdravé i nemocné, vysoce stresované jedince, pro podporu vitality, pro sportovce (zlepšení výkonnosti), při žití v ekologicky špatném prostředí – inverze, chemický průmysl, uzavřené prostory, infekční prostředí, pro nemocné se všemi variantami ischemické choroby v organismu – ve stáří, po onkologické léčbě, u stavů před a po operacích – dlouhodobé onemocnění – kožní choroby – nehojící se vředy – častá nemocnost – únava, deprese – nespavost atd.

Autor metody během svého výzkumu potvrdil, že zdraví a vitalita je podmíněna dobrým parciálním tlakem kyslíku ve tkáních a stálým přísunem kvalitních živin. Vlivem životního stylu, ekologických změn a stárnutí dochází ke snižování tohoto tlaku, v potravě chybí řada látek a tím pak vznikají choroby.

Jedná se o velmi výrazně metabolicky omlazující metodu. Měřením parciálního tlaku kyslíku lze zjistit skutečný stav organismu.

Kontraindikace: epilepsie, akutní onemocnění štítné žlázy, stavy po transplantování orgánů

Kineziologie – One Brain

Název metody je odvozen od ideálního chodu mozku (One Brain – Jednotný mozek), pravá a levá hemisféra spolu dokonale spolupracují. Pomocí ní je možné odstranit bariéry, které v nás byly naprogramovány v minulosti díky prožitým stresům. Jednou z mnoha předností této metody je, že ačkoliv je jemná a klienta nezatěžuje, je přesto velice účinná a rychlá.

Na základě prožitých emocionálních traumat, stresů, strachu, bolesti nebo nepříjemných zážitků si člověk vytváří v mysli energetické bloky. Tyto slepé skvrny mu později znemožňují v určitých okamžicích svobodně myslet. Současnou situaci vnímá jakoby skrze prožitý stresující zážitek, a tak nevidí žádné další možnosti. V dané situaci tak vlastně nepřemýšlí, jen reaguje na základě negativních zkušeností, na které třeba už dávno zapomněl. Vždy se totiž vracíme k té bolesti, kterou jsme prožili a všechny ty potlačené pocity ve stále se opakujících nebo podobných situacích prožíváme znovu a znovu.

Všichni máme nějaké emocionální jizvy. Každý člověk má průměrně asi 6 000 názorů a systémů přesvědčení, díky nimž automaticky reaguje. 90% těchto názorů bývá destrukčních (neumím, nevím, musím, to nedokážu, jsem ošklivá, jsem tlustá, určitě nikdy nebudu bohatý, toho věku se nikdy nedožiji, určitě to nevyjde, to nezvládnu, co tomu řeknou ostatní, jak budu vypadat…..). Podle nich jednáme asi 95% času, jen 5% zbývajícího času konstruktivně přemýšlíme. Ve strachu nebo v reakci na strach člověk nedokáže tvořivě myslet. Reakce na negativní informaci nabývá formu neurologické blokády a my tak opakujeme stále stejné, staré a destruktivní reakce. Pohybujeme se tedy v začarovaném kruhu a svůj mozkový potenciál využíváme jen asi na 5%. Výsledkem může být celá řada duševních a fyzických těžkostí, po jejichž příčinách mnohdy marně pátráme.

Pomocí metody One Brain můžeme velice snadno určit příčinu stresu a jeho emotivní dosah a navodit normální účinný energetický tok.

K informacím se dopracujeme pomocí svalového testu. Mozku, našemu biologickému počítači můžeme zadat jakoukoliv otázku a odpověď ano/ne dostaneme pomocí změny svalového napětí. Svaly při reakci na danou otázku/podnět zeslábnou, popřípadě zůstanou pevné. Po odhalení příčin stresu odstraňujeme zablokování pomocí řady korekcí. Samotná korekce se skládá z mimořádně jednoduchých pohybů, cviků, dotyků, popř. světelného působení, časově zcela nenáročných. Jsou natolik prosté, že pro člověka, zvyklého na složité lékařské přístroje, je až neuvěřitelné, jaký výsledek můžeme dosáhnout tak nepatrným zásahem. Vynikající preventivní působení metody.

Diagnostický biorezonanční přístroj Titanium

Patří k nejmodernějším přístrojům v celostní medicíně. Slouží k diagnostice a harmonizaci organismu.

  • umí komplexně vyhodnotit stav jednotlivých orgánů, zatížení viry, bakteriemi, parazity, alergeny
  • princip měření a vyhodnocení je na bázi kvantové fyziky, pracuje na základě staleté orientální medicíny, akupunkturních bodů, meridiánů, fytoterapie a ayurvédy
  • poskytuje metody léčby, které aktivizují ozdravné procesy těla, stanoví kombinace vhodných bylin, vitaminů a potravinových doplňků – důležité především pro prevenci.

S tímto přístrojem pracují lékaři po celém světě, v některých státech je vyšetření hrazeno nestátními zdravotními pojišťovnami.